Garancija i servis


Garancija podrazumeva obavezu davaoca garancije, odnosno ovlašćenih dilera ili ovlašćenih prodavaca da bez naknade, otklone sve neispravnosti nastale greškom proizvođača.

Garancija obuhvata popravku utvrđenih neispravnosti ili, zamenu delova / sklopova u kvaru, prema proceni ovlašćenog servisa.

Isključuje se obaveza zamene delova / sklopova za koje se proceni da se mogu popraviti. Zamenjeni delovi su vlasništvo proizvođača koje za njega preuzima i čuva davalac garancije, odnosno ovlašćeni diler. Usluge, odnosno, izvršeni radovi i potrošeni materijal koje pokriva garancija ne naplaćuju se kupcu. Garancija ne pokriva usluge redovnog održavanja i tom prilikom potrošenog materijala.